banner

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ

Описание

Елементи за изграждане на скелети за стоманобетонни конструкции. Изработват се от армировъчна стомана(периодичен профил), чрез механични деформации - изправяне, разкроявани и огъване до получаване на заготовка с размери съответстващи на техническо задание/чертеж.

Размери

Съгласно задание на клиент, от  армировъчна стомана(периодичен профил) – гладка и оребрена всички размери и класове, регламентирани в БДС EN 10080:2005

Технически спецификации

Документ от контрол на армировъчна стомана(периодичен профил), от която са изработени.
Сертификат за съответствие №02-НСИСОССП-№041, за изправена кангална стомана от ф6,5 до ф32, клас В235, В500В.

Приложение

Предназначени за изготвяне на вързани или заварени скелети за стоманобетонови конструкции при изграждане на жилищни или промишлени сгради и съоръжения с изисквания за висока степен на безопасност.